ĐIỆN THOẠI 0933 975 389
VietpowerTech -VIỆT POWER NHÀ PHÂN PHỐI SMC TẠI VIETNAM
Mã SP: SMC - Lượt xem: 658

VIỆT POWER NHÀ PHÂN PHỐI SMC TẠI VIETNAM

Nhà SX: Other BrandsDanh mục: THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆPSP bán chạy, SP mớiLiên hệ: 093 39 75 389
THÔNG TIN SẢN PHẨM

VIỆT POWER - NHÀ PHÂN PHỐI SMC TẠI VIETNAM

Tập đoàn SMC bắt đầu mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh từ năm 2008. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ, SMC nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước và mở rộng mạng lưới phân phối khắp các tỉnh thành. SMC Pneumatics khẳng định vai trò dẫn đầu về thiết bị khí nén tại Việt Nam và mang đến cho khách hàng các dịch vụ tối ưu nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÁC SẢN PHẨM CỦA HÃNG SMC:

Sản phẩm: Cylinder, Valve, Fitting, Tubing, Solenoid, Filter, Auto drain, Regulator…


Các dòng thiết bị đang phân phối tại Việt nam:
SMC Directional valve
SMC Actuator
SMC Air preparation equipment
SMC Chemical Valve
SMC Fitting and Tubing
SMC Flow Control Equipment
SMC High Vacuum Equipment
SMC Lubrication Equipment
SMC Modular FRL Equipment-Pressure Control Equipment
SMC Pneumatic Instrumentation Equipment
SMC Process gas Equipment
SMC Process Valve
SMC Rotary Actuator – Air Gripper
SMC Sensor
SMC Silencer-Exhaust Cleaner-Pressure gauge
SMC Vacuum Equipment

Van tiết lưu – Speed Controler:
-      AS1201F-M3-04, AS1201F-M5-04, AS2201F-M5-06, AS2201F-01-06S, AS2201F-01-08S, AS3201F-02-06S, AS3201F-02-08S, AS3201F-02-10S, AS3201F-03-10S, AS3201F-03-08S….
Xylanh - Cylinder:
-      CQ2/CDQ2, CJ2/CDJ2, CM2/CDM2, CA2/CDA2, CS2, MXS, MXH, MXQ, MHZ, MHL, MHK, …
Ống khí - Tubing:
-      TU0425B-100, TU0604B-100, TU0805B-100, TU1065B-100, TU1208B-100, TU1612B-100,
-      TI, TA, TRB, TR,…
Bộ lọc khí - Regulator:
-      AR10, AR20, AR30, AR40, AR60, AF10, AF20, AF30, AF40, AF60, AC10, AC20, AC30,
-      AC40, AC60, AW10, AW20, AW30, AW40, AW60, AL10, AL20, AL30, AL40, AL60,…
Giảm thanh – Silencer:
-      AN103-01, AN203-02, AN303-03, AN101-01, AN101-M5, AN200-02, AN300,…
Van – Solenoid Valve:
-      SY5120, SY3120, SY5140, SY3140, SY3000, SY5000, SY7000, SY9000, SYJ3000, SYJ5000,SYJ7000, VP300, VP500, VP700,
-      SY100, V100, VQ100, S0700, VT301, VT315, VS3115, VS3110, VS3135, VS3145, VT307,
-      VT317, VT325, VZ200, VZ400, SZ3000, VQ4000, VQ5000, S070, SX3000, SX5000, SX7000,
-      VQZ1000, VQZ2000, VQZ3000, VZS2000, VZS3000, VFS1000, VFR2000, VFR3000,
Cơ khí - Fitting:
-      M-3ALU-4, KQ2H04-M3, KQ2H04-M5, KQ2H06-M5, KQ2H06-01S, KQ2H06-02S, KQ2H06-03S,
-       KQ2H08-01S, KQ2H08-02S, KQ2H08-03S, KQ2H08-04S, KQ2H10-01S, KQ2H10-02S, KQ2H10-03S, KQ2H10-04S, KQ2H12-02S, KQ2H12-03S, KQ2H12-04S, KQ2L04-M3,
-      KQ2L04-M5, KQ2L06-M5, KQ2L06-01S, KQ2L06-02S, KQ2L06-03S, KQ2L08-01S,KQ2L08-02S, KQ2L08-03S,
-      KQ2L08-04S, KQ2L10-01S, KQ2L10-02S, KQ2L10-03S,KQ2L10-04S, KQ2L12-02S, KQ2L12-03S, KQ2L12-04S,
-      KQ2T04-00, KQ2T06-00, KQ2T08-00, KQ2T10-00, KQ2T12-00, KQ2T16-00, KQ2H, KQ2B, KQG, KQB, KQ2E, KJ, KQ2U,…

Và nhiều dòng sản phẩm khác của hãng SMC...

Part Number
AC20-02-A AF60-10D AR60-10 KQ2H06-01S AW40-04
AC30-02-A AFM20-02 AS1002F-04 KQ2H06-02S AW40-04D
AC30-03-A AFM30-02 AS2002F-06 KQ2H08-00 AW40-06
AC40-03-A AFM30-03 AS3002F-08 KQ2H08-10 AW60-10
AC40-04-A AFM40-03 AS3002F-10 KQ2H08-01S AW60-10D
AC40-06-A AFM40-04 AS4002F-12 KQ2H08-02S G36-10-01
AC60-10 AFM40-06 AS1201F-M3-04 KQ2H08-03S G46-10-01
AD27 AK2000-01 AS1201F-M5-04 KQ2H10-00A G46-10-02
AD37 AK2000-02 AS1201F-M5-06 KQ2H10-01S GC3-10AS
AD38 AL20-01 AS2201F-01-04S KQ2H10-02S IR1000-01
AD47 AL20-02 AS2201F-01-06S KQ2H10-03S IR1010-01
AD48 AL30-02 AS2201F-01-08S KQ2H10-04S IR1020-01
AD402-02 AL30-03 AS2201F-02-06S KQ2H10-12 IR2000-02
AD402-03 AL40-03 AS2201F-02-08S KQ2H12-00 IR2010-02
AD402-04 AL40-04 AS2201F-02-10S KQ2H12-02S IR2020-02
AD600-06 AL40-06 AS3201F-02-06S KQ2H12-03S KQ2F04-01
AD600-10 AL60-10 AS3201F-02-08S KQ2H12-04S KQ2F06-01A
AF20-01 AN05-M5 AS3201F-02-10S KQ2H12-16 KQ2F08-01
AF20-02 AN10-01 AS3201F-02-12S KQ2H16-03S KQ2F06-02
AF30-02 AN20-02 AS3201F-03-06S KQ2L04-00 KQ2F08-02
AF30-02D AN30-03 AS3201F-03-08S KQ2L04-M5 KQ2F08-03
AF30-03 AN40-04 AS3201F-03-10S KQ2L04-01S KQ2F10-02
AF30-03D AN101-01 AS3201F-03-12S KQ2L06-00A KQ2F10-03
AF40-03 AN120-M5 AS4201F-04-10S AR40-03 AW40-03
AF40-04 AR20-01 AS4201F-04-12SA AR40-04 KQ2H04-00
AF40-04D AR20-02 AW20-01 AR40-06 KQ2H04-06
AF40-06 AR30-02 AW20-02 AW30-03 KQ2H04-M5
AF60-10 AR30-03 AW30-02 AW30-03D KQ2H04-01S
KQ2L06-01S KQ2H06-M5 KQ2H06-08 KQ2H06-00 KQ2H04-02S
AC2002E AD60006 AS3201F0306S VH30003 KQ2T0602S 
AC3003DE AD60010 AS3201F0308S VH40004 KQ2T0603S 
AC4004DE AN1001 AS3201F0310S AMBM101 KQ2T0801S 
AF2002B AN10301 AS3201F0312S AMBM102 KQ2T0802S 
AF2001C AN2002 AS4201F0410S AMBM103 KQ2T0803S 
AF2002C AN20302 AS4201F0412S AMBM104 KQ2T1001S 
AF20P060S AN3003 AS1201FGM506 AMBM105 KQ2T1002S 
AF3003BD AN30303 SY31205LZDM5 BM56 KQ2T1003S 
AF3003D AN4004 SY32205LO-ZDM5 BM57 KQ2T1202S 
AF30P060S AR2001 SY51204LZD01 B410W KQ2T1203S 
AF4004BD AR2002 SY52204LZD01 BRACKET KQ2U0406 
AF4004D HHAR4004 SY52205LZD01 RN1396 KQ2U0608 
AF4006D AR20P270AS SY53204LZD01 5018 KQ2U0810 
AF40P060S AR3003BE SY53205LZD01 KQ2H0401S KQ2U1012 
AF60P060S AR30P270AS SY71204LZD02 KQ2H0601S TU0425B20 
AFF11C06DT AR4004BE SY71205LZD02 KQ2H0602S TU0425BU100 
AFF22C10DT AR4006 SY72204LZD02 KQ2H0603S TU0425BU20 
AFF37B14DT AR40P270AS SY72205G02 KQ2H0802S TU0604BU100 
AFF4C02DT AR5006BG SY72205LZD02 KQ2H0803S TU0604BU20 
AFF75B20DT AR50P270AS SY73204LZD02 KQ2H1001S TU0604W20 
AFF2C01DT AR6010BE SY73205LZD02 KQ2H1002S TU0805W20 
AFF8C03DT AR6010SMC VP7425D104B KQ2H1003S TU1065B20 
AFF8C04DT W400015W VT3074DZ01 KQ2H1202S TU1065BU100 
AW2001C AS1000M5 VT3075DZ01 KQ2H1203S VHK3-10F-10F
AW2002BCE AS1201FM504 VT3174DZ02 KQ2L0401S VHK3-12F-12F
AW2002C AS1201FM506 VT3175DZ02 KQ2L0601S TU1065BU-20
AW3003D AS200001 VXZ2230024GR1 KQ2L0602S TU1065BU-100
AW4004BDE AS200002 VXZ2230025G1 KQ2L0603S TU1208B-20
AW4004D AS300003 VXZ2230034GR1 KQ2L0801S TU1208B-100
AW6010D AS400004 VXZ2230035G1 KQ2L0803S TU1208W-20
AW6006D AS2201F0104S VXZ2240044GR1 KQ2L1001S TU1208W-100
AL2001 AS2201F0106S VXZ2240045G1 KQ2L1002S TU1208BU-20
AL2002 AS2201F0108S VXZ2350064GR1 KQ2L1003S Y100T
AL3003 AS2201F0110S VXZ2350065G1 KQ2L1202S Y200T
AL4006 AS2201F0206S GTOI00002 KQ2L1203S Y300T
AL6010 AS2201F0208S V300015W KQ2T0401S Y400T
AD40204 AS2201F0210S VH20002 KQ2T0601S Y500T
KQ2L06-02S TU1065BU20 KQ2D12-04S KQ2VT08-01AS Y600T
KQ2L06-03S TU1065W20 KQ2D04-00A KQ2VT08-02S KQ2D12-03AS
KQ2L06-M5 TU1208B20 KQ2D06-00 KQ2VT08-03S TU1208BU-100
KQ2L08-00 TU1208BU20 KQ2D08-00A KQ2VT10-02S VH200-02
KQ2L08-01S TU1208W20 KQ2D10-00 KQ2VT10-03S VH202-02
KQ2L08-02S DA93L KQ2D12-00 KQ2VT10-04S VH300-03
KQ2L08-03S DC73L KQ2VD04-01AS KQ2VT12-03S VH302-03
KQ2L10-00 DM9BL KQ2VD06-01S KQ2VT12-04S KQ2T06-02S
KQ2L10-01S ISE30A01NL KQ2VD06-02AS KQ2E04-00 VH400-04
KQ2L10-02S IZN100206 KQ2VD06-03AS KQ2E06-00 VH402-04
KQ2L10-03S IZN10B1 KQ2VD08-01S KQ2E08-00 VHK3-04F-04F
KQ2L10-04S IZN10B2 KQ2VD08-02S KQ2E10-00 VHK3-06F-06F
KQ2L12-00 KQ2U06-02S KQ2VD08-03S KQ2E12-00 VHK3-08F-08F
KQ2L12-02S KQ2U06-08 KQ2VD10-02S KQ2E16-00 TU0805BU-20
KQ2L12-03S KQ2U08-00 KQ2VD10-03S SY5120-5LZD-01 TU0805BU-100
KQ2L12-04S KQ2U08-01S KQ2VD10-04AS SY7120-4LZD-02 TU1065B-20
KQ2P-04 KQ2U08-02S KQ2VD12-03S SY9120-5DZD-03 TU1065B-100
KQ2P-06 KQ2U08-03AS KQ2VD12-04S SY9220-5DZD-03 TU1065W-20
KQ2P-08 KQ2U10-02S KQ2VT04-01AS SY9120-4DZD-03 TU1065W-100
KQ2P-10 KQ2U10-03S KQ2VT06-01S SY9220-4DZD-03 KQ2U06-M5A 
KQ2P-12 KQ2U12-03S KQ2VT06-02AS VT317-4G-02 KQ2U06-01S
KQ2P-16 KQ2U12-04S KQ2VT06-03S MDBB80-75Z AR10P-270AS
KQ2R04-06 KQ2U10-00 KQ2T08-00 MDBB40-100Z AR20P-270AS
KQ2R04-08 KQ2U12-00 KQ2T08-06 ZH13BS-01-02 AR30P-270AS
KQ2R06-04 KQ2U04-06 KQ2T08-10 ASR430F-02-10S AR40P-270AS
KQ2R06-08 KQ2U06-08 KQ2T08-01S ASQ430F-02-10S AW60P-270AS
KQ2R06-10 KQ2U08-10 KQ2T08-02S ASR530F-03-10S KQ2D06-03AS
KQ2R08-10 KQ2U10-12 KQ2T08-03S ASQ530F-03-10S KQ2D08-01S
KQ2R08-12 KQ2U12-16 KQ2T10-00 KM13-08-10-3 KQ2D08-02S
KQ2R10-12 KQ2L04-99 KQ2T10-08 SYA7120-02 KQ2D08-03S
KQ2R10-16 KQ2L06-99A KQ2T10-12 VTA301-02 KQ2D10-02AS
KQ2S04-M5 KQ2L08-99 KQ2T10-01S TU0425B-20 KQ2D10-03S
KQ2S04-01S KQ2L10-99 KQ2T10-02S TU0425B-100 KQ2D10-04AS
KQ2S06-M5 KQ2L12-99 KQ2T10-03S TU0425W-20 KQ2T04-06
KQ2S06-01S KQ2TW04-00 KQ2T10-04S TU0425W-100 KQ2T04-01S
KQ2S06-02S KQ2TW06-00 KQ2T10-12 TU0425BU-20 KQ2T04-02S
KQ2S08-01S KQ2TW08-00 KQ2T12-00 TU0425BU-100 KQ2T06-00
KQ2S08-02S KQ2TW10-00 KQ2T12-10 TU0604B-20 KQ2T06-04
KQ2S08-03S KQ2TW12-00 KQ2T12-02S TU0604B-100 KQ2T06-08
KQ2S10-01S KQ2TX06-08 KQ2T12-03S TU0604W-20 KQ2T06-01S
KQ2S10-02S KQ2TX08-10 KQ2T12-04S TU0604W-100  
KQ2S10-03S KQ2TX10-12 KQ2U04-M5 TU0604BU-20  
KQ2S10-04S KQ2D04-M5 KQ2U04-00 TU0604BU-100  
KQ2S12-02S KQ2D04-01S KQ2U04-01AS TU0805B-20  
KQ2S12-03S KQ2D06-M5 KQ2U04-02S TU0805B-100  
KQ2S12-04S KQ2D06-01S KQ2U04-06 TU0805W-20  
KQ2T04-00 KQ2D06-02S KQ2U06-00 TU0805W-100
 
 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN TƯ VẤN:

Hãy liên hệ với Việt Power qua mail này   hoặc tu.doan9111@gmail.com, hotline      01265 1345 19          để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!

HOTLINE: 0933 975 389
TOP

>>LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI