ĐIỆN THOẠI 0933 975 389
VietpowerTech -Van điện từ ASCO  SCG551/SCG553 series
Mã SP: SCG551/ SCG553 - Lượt xem: 1260

Van điện từ ASCO SCG551/SCG553 series

Nhà SX: Other BrandsDanh mục: Thiết Bị Điện - AutomationSP bán chạy, SP mớiLiên hệ: 093 39 75 389
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Công ty VIETPOWER phân phối giá tốt nhất thị trường.  Van điện từ Khí nén ASCO  là các nhà máy hàng đầu trên toàn thế giới trong việc thiết kế và sản xuất các sản phẩm kiểm soát chất lỏng: Van RedHat solenoid, van thu nhỏ, khí đốt và các sản phẩm dầu, và hệ thống điều khiển dự phòng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Van điện từ ASCO  SCG551/SCG553 series


Sản phẩm  Van điện từ ASCO   được thiết kế để kiểm soát dòng chảy của không khí, khí, nước, dầu và hơi nước. Sự kế thừa cộng với sự đổi mới đã dẫn đến một dòng các sản phẩm ASCO mà phạm vi từ hai vị trí mở / tắt van để các giải pháp kiểm soát dòng chảy toàn bộ thiết kế để đáp ứng yêu cầu của  khách hàng. Cho dù bạn cần một thay đổi nhỏ của một sản phẩm cốt lõi hoặc một giải pháp kiểm soát dòng chảy hoàn toàn, chúng tôi có thể giúp.

asco

Van điện từ ASCO  SCG551/SCG553 series


Van điện từ ASCO SCG551/SCG553

Van điện từ asco numatics : SCG551A001 ,Van điện từ asco numatics : SCG553A001 ,
Van điện từ asco numatics : SCG551A002 ,Van điện từ asco numatics : SCG553A002;
Van điện từ asco numatics : SCG551A065 ,Van điện từ asco numatics : SCG553A065 ,
Van điện từ asco numatics : SCG551A066 ,Van điện từ asco numatics : SCG553A066 ,
Van điện từ asco numatics : SCG551A001SL ,Van điện từ asco numatics : SCG553A001

Cung cấp các  van điện từ  ASCO chính hãng:

ASCO 30400008
ASCO EF8320G174 24VDC
ASCO 30400007
ASCO G551A001MS 220VAC
ASC0 43800178
ASCO 238710-006-D AC220V
ASC0 43400259
ASCO 414PMB10 95-250VAC 50/60
ASC0 45000519
ASCO SCE238A005 24VDC
ASCO EFHT8316G54 24VDC
ASCO PB41B/RD40A11 1/4?
ASCO EFG353A043 3/4 DC24V
ASCO 13100244
ASCO AC220V
ASCO WBIS8316A301 24VDC
ASCO SCE370A027V
ASCO WBIS8314A300 24VDC
ASCO K302-116
ASCO EF8320G194 24VDC
ASCO SCG551A001MS
ASCO SCE-263B206V 220V
ASCO 8210G22 DC24V
ASCO 8360G74 220VAC
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO WBIS8316A304 24VDC
ASCO 51900001
ASCO WBIS8314A300CSA DC24V
ASCO 34203060
ASCO NBB307C78F
ASCO 8360G74 220VAC
ASCO 54191027
ASCO NFB 316 D014
ASCO SOLENOID VALES13100244
ASCO SCG262C013
ASCO EF8210G003Q 220V
ASCO SCE210C035
ASCO 51800021
ASCO E290A040
ASCO MP-C-080 272610-058-D
ASCO 8300A82U 3/8 90PSI
ASCO 400-425117 400-425117
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO K302-116
ASCO EF8320G174 24VDC
ASCO EP8300D61U 220/50
ASCO 8263G333
ASCO 8320G174 220VAC
ASCO NBETB307C039U DC24V
ASCO 8262G80 24VDC
ASCO NAETB307C039 DC24V
ASCO 43800178
ASCO SCG551A001MS 24VDC
ASCO 8320G176 220VAC 50HZ
ASCO JE3-8344G72 24VDC
ASCO 8316G303
ASCO JE32-8344G72 24VDC
ASCO 8342G1 120/60
ASCO JE32-8344G27MO 24VDC
ASCO 272610-132-D
ASCO EF8210G089 220VAC
ASCO SCE238A002
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO 430-04155
ASCO 8262G148
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO EF8320G041 220VAC
ASCO 88100140
ASCO 8342G1 120/60
ASCO 43800178
ASCO 272610-132-D
ASCO EF8344G70 DC24V
ASCO 54100884 24V 50/60HZ
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO EFHT8320G174 DC24V
ASCO 8210G22 DC24V
ASCO 306191-MS
ASCO WBIS8551A301 DC24V+底板
ASCO EF8344G70 DC24V
ASCO WBIS8551A301 DC24V+底板
ASCO SCE238A002
ASCO EF8320GOO3MS AC220V
ASCO MP-C089/238714-006-D 4WE
ASCO 60100035+910507
ASCO 43004422 230V/AC/50Hz
ASCO 8320G003MS AC220V
ASCO NKS374A090MS*2 DC24
ASCO 35500382
ASCO 88200007 DC24
ASCO EF8320G184 DC24V
ASCO 54191028
ASCO 8344G080 DC24V
ASCO 35500382
ASCO 8300D68F DC24V
ASCO EF8320G200
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO NF-XB307B075F DM12-2FXDC
ASCO NKS374A090MS*2 DC24V
ASCO 8300D076U
ASCO 88200007 DC24V
ASCO EF8017G2 MM994096 220V
ASCO 54191028
ASCO EF8003G1 A516994 220V
ASCO G551A002MS 1/4? DC24V
ASCO HEHTX8210B3809724
ASCO 51800021 DC24V
ASCO HE8025B225
ASCO EF8210G4
ASCO G55B401MO
ASCO C/NO:HT8262G13E
ASCO G551B417SCY2
ASCO HT8320G172
ASCO 8342G001 AC220V
ASCO HT8320G13
ASCO 7ATSC32000H5
ASCO 8300G076U
ASCO 8320G176 220V/50
ASCO 43004419
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO 19200002 AIR 115V
ASCO 8262G232Q 110/50
ASCO 8327G001 AC220V
ASCO 8210G2Q 110/50
ASCO JOUC19090017
ASCO EF8320G174 24VDC
ASCO 430-04155
ASCO EF8320G174 220VDC
ASCO SCG551A002MS AC230V
ASCO 8262G007V 24VDC
ASCO 54100884 24V 50/60HZ
ASCO EF8320G184MS AC220V
ASCO 43800178
ASCO MP-C-089 238714-006-D
ASCO 30400008
ASCO 43800064
ASCO 30400007
ASCO EF8320G184 24VDC
ASCO EF8401B101 DC24V
ASCO PC11B/KL11AID/QP01
ASCO 8262G-220 AC220V
ASCO 43500078
ASCO RD20A 71
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO PA20A
ASCO 54191027
ASCO 88100140
ASCO 35500070
ASCO 54191027
ASCO 19000006 AC230V
ASCO SC8551A017MS+88122404
ASCO SCG551A001MS DC24V
ASCO 8551G401MS 24DC
ASCO 314PEY6 95-250VAC 50/60H
ASCO 400125-218 400125-218 115VAC 6.3W
ASCO HB8320G174 220/50
ASCO 8210G035
ASCO 45000014
ASCO 55192011 DC24V
ASCO 88100144 60VDC 500mA
ASCO 238210-058-D AC220V
ASCO 30900003
ASCO G551A002MS 1/4” DC24V
ASCO EFL8316G354 D2TCP4 DC24V
ASCO EF8320G184 DC24V
ASCO EFL8316G304 DC24V
ASCO 8344G080 DC24V
ASCO SCG353A051 220V
ASCO 8300D68F DC24V
ASCO 52100008 DC24V
ASCO 8210G2 1/2 DC220V
ASCO 52100004 DC24V
ASCO EF8320G203 AC220V
ASCO 19200009(43004183)
ASCO 8262G-220 AC220V
ASCO 430 04166 DC24V
ASCO C/N:8210G006 AC110V
ASCO 19290014 EV 3/2 NO
ASCO PA20A
ASCO SCG353A065 DC24V
ASCO JE3-8320G174 110V
ASCO HB8308A11 220VAC
ASCO SCE238A002
ASCO WSEMET B320A202 24VDC
ASCO 833 354001060 24VDC
ASCO WSEM B327A112 24VDC
ASCO 51900001
ASCO NFB327A002 24VDC
ASCO EF8210G004 24DC
ASCO NFB316E044V 24VDC
ASCO NFB316E044V DC24V
ASCO EV8551G453 24VDC
ASCO K302-353
ASCO 430-04422
ASCO 400425-117 230/50
ASCO SC G353.060
ASCO JE3HT8215G30 100V/50HZ
ASCO C123433
ASCO K302116 AC220V
ASCO 400425342
ASCO 55192011
ASCO SCG551A002MS AC230V
ASCO EF8210G8 AC220V
ASCO 54100884 24V 50/60HZ
ASCO EF8210G4 AC220V
ASCO NFB316E044V DC24V
ASCO EF8210G22 AC220V
ASCO 54291023
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO 8262G-220 AC220V
ASCO EF8210G89 220/50
ASCO 430-04184
ASCO WT8551A001MS 220/50
ASCO 34393103
ASCO RD20A 71
ASCO 34303054
ASCO 833-35470-1010
ASCO 34203292
ASCO 45000512
ASCO 34203072
ASCO 8210G207 DC24V
ASCO 52000067
ASCO 8262G-220 AC220V
ASCO 34393114
ASCO 34393114
ASCO 34203081
ASCO 34203081
ASCO 8345G001 110VAC
ASCO 8345G001 110VAC
ASCO EF8316G54 24VDC
ASCO 8320G184MS AC220V
ASCO EFHT8210G094
ASCO 8320G174MS AC220V
ASCO 8320G184MS
ASCO 064982-005-D
ASCO 8320G174
ASCO EFHB8316G14V 220V/50HZ
ASCO 238710-006-D
ASCO 400425-1174C1
ASCO EF8210G022 AC220V
ASCO 60100037
ASCO EF8210G008 AC220V
ASCO 60100005
ASCO EF8210G004 AC220V
ASCO EF8320G041
ASCO EF8316G64 24VDC
ASCO 8327G001 AC220V
ASCO EF8003G1 220VAC
ASCO C/N:GXHTX8262A134E13266
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO HT8344G76MO 220VAC
ASCO 55192118
ASCO 064982-005-D
ASCO 55102118
ASCO 306191-MS
ASCO EFX8320G174MF 24VDC TPL:15444
ASCO 302730-MO
ASCO 34600137
ASCO JPSF8262G002 AC110V
ASCO 34600108
ASCO HT8320G186 DC110V
ASCO NF-01,2-N
ASCO HT8320G186 AC220V
ASCO G551A001MS
ASCO EF8320G176 AC220V
ASCO EV8327G52 24VDC
ASCO EF8320G174 AC220V
ASCO NFB316E044V 24VDC
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO PA20A
ASCO 238610-058-D
ASCO EFG8320G8 AC220V
ASCO SCG353A051 220V
ASCO EFG8320G4 AC220V
ASCO 400425-1174C1
ASCO EFG8320G22 AC220V
ASCO EF8003G1 1/4 AC220V
ASCO WSEMET B320A202 24VDC
ASCO WT-8551A1MS 1/4 DC24V
ASCO WSEM B327A112 24VDC
ASCO EF8215B80
ASCO NFB327A002 24VDC
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO EF8210G002 220VAC/
ASCO 12100134
ASCO EV8551G453 24VDC
ASCO MN60510-HN AC220V
ASCO EV8327G52 24VDC
ASCO EF8316G034-110V/50HZ
ASCO EF8320G174 220VAC 

Van điện từ ASCO

+ Van khí nén ASCO

+ Van tự động ASCO

+ Van đóng mở khía ASCO

+ Van dầu ASCO

+ Đầu nối ASCO

+ Ống nối ASCO

+ Cảm biến lưu lượng ASCO

+ Cảm biến áp suất ASCO

+ Thiết bị chuyển mạch ASCO

+ Thiết bị chuyển mạch nhiệt độ ASCO

+ Bộ lọc ASCO

+ Bộ tách nước  ASCO

+ Bộ kết hợp FRL

+ Xy lanh tiêu chuẩn ASCO

+ Xy lanh cơ bản ASCO

+ Xy lanh hành trình ngắn ASCO

+ Xy lanh trượt ASCO

+ Xy lanh dẫn hướng…vvv


Khách hàng có thể tham khảo một số dòng sản phẩm được công ty chúng tôi phân phối rất tốt trên thị trường:

Biến tần Schneider, Mitsubishi; ABB; Danfoss; Hitachi; Allen-Bradley; Yaskawa...
Van điện từ ,van thuỷ lực ,xi lanh khí,động cơ ,biến tần ,cảm biến ,bộ lọc khí , Bơm thuỷ lực , van tiết lưu ,kính hiển vi
Ống khí nén  , đầu nối khí , van hút chân không  , giắc hút chân không  , cảm biến lưu lượng ,cảm biến áp suất , smc

Sản phẩm khác của công ty : 

FESTO , PARKER ,CKD ,KOGANEI , NORGREN , CAMOZZI, REXROTH

Van điện từ smc , van điện từ ckd , van điện từ rexroth , lọc dầu thủy lực , van điện từ festo

Van điện từ parker , van điện từ burkert , van điện từ koganei ,  Van điện từ asco , van điều áp , van hút chân không SMC ,van điều áp CKD ,Van tiết lưu SMC,

Van tiết lưu Festo,van tiết lưu rexroth , giác hút chân không SMC, giác hút chân không ,van hút chân không  ,van hút chân không festo

kính hiển vi  ,van hút chân không ckd ,giác hút chân không ckd ,đầu nối khí feso , đầu nối khí smc  , van hút chân không norgren

Van điện từ camozzi/ van thủy lực rexroth , lọc dầu hydac / lọc dầu rexroth /

van điện từ herion , van điện từ buschjost , van điện từ daikin ,van thủy lực daikin ,van điều áp festo ,van điều áp rexroth


LIÊN HỆ Van điện từ ASCO  SCG551/SCG553 series

Hãy liên hệ với Việt Power qua mail này  hoặc tu.doan9111@gmail.com, hotline      01265 1345 19      để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!
HOTLINE: 0933 975 389
TOP

>>LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI