ĐIỆN THOẠI 0933 975 389
VietpowerTech -Siemens S7 300
Mã SP: Sơ lược về ca - Lượt xem: 684

Siemens S7 300

Nhà SX: SiemensDanh mục: Giải Pháp Tự Động HóaLiên hệ: 093 39 75 389
THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CPUs:

§   CPU 312

–   Nhiều cấp đầu vào trong tất cả các tác vụ của tự động hóa

–   Phù hợp với các ứng dụng nhỏ với các yêu cầu hiệu suất xử lý trung bình

§   CPU 314

–   Phù hợp các nhà máy với yêu cầu phạm vi chương trình trung bình

–   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động

§   CPU 315-2DP

–   CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC

–   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động

–   Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất

–   Kết nối mạng truyền thông PROFIBUS DP Master/Slave

–   Có khả năng mở rộng vào/ra thông minh

–   Cấu hình cấu trúc phân tán vào/ra

–   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS

§   CPU 315-2PN/DP

–   CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC

–   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động

–   Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất

–   Có 2 cổng truyền thông PROFINET

–   Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET

–   Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển PROFINET IO thuộc bên thứ 3

–   Bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFINET

–   PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa

–   Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định

–   Hỗn hợp giao diện truyền thông MPI và PRIFIBUS DP

§   CPU317-2DP

–   CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC

–   Phù hợp với  nhiệm vụ tự động hóa các ngành công nghiệp như  các máy nối tiếp, máy đặc biêt, xây dựng nhà máy

–   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động

–   Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất

–   Có 2 cổng truyền thông PROFINET

–   Có khả năng mở rộng vào/ra thông minh

–   Cấu hình cấu trúc phân tán vào/ra

–   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS

§   CPU 317-2PN/DP

–   CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC

–   Phù hợp với  nhiệm vụ tự động hóa các ngành công nghiệp như  các máy nối tiếp, máy đặc biêt, xây dựng nhà máy

–   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động

–   Có 2 cổng truyền thông PROFINET

–   Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET

–   Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển PROFINET IO thuộc bên thứ 3

–   Bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFINET

–   PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa

–   Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định

–   Hỗn hợp giao diện truyền thông MPI và PRIFIBUS DP

–   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS

§   CPU 319-3PN/DP

–   Tốc độ xử lí câu lệnh của CPU cao, bộ nhớ chương trình rộng,  số lượng khung dữ liệu phù hợp với các yêu cầu ứng dụng

–   Phù hợp với  nhiệm vụ tự động hóa các ngành công nghiệp như  các máy nối tiếp, máy đặc biêt, xây dựng nhà máy

–   Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất

–   Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET

–   Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển bất siemens FROFINET I/O

–   Có 2 cổng truyền thông PROFINET

–   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS

–   PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa

–   Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định

–   Tích hợp vào ra phân tán trong bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFIBUS

–   Hỗ trợ tùy chọn việc sử dụng các công cụ kỹ thuật SIMATIC

§   CPU 312C

–   Khối CPU tích hợp vào/ra số

–   Phù hợp các ứng dụng nhỏ với các yêu cầu tốc độ xử lý cao

–   Chức năng công nghệ

§   CPU313C

–   Khối CPU tích hợp vào/ra số

–   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh

–   Chức năng công nghệ

§   CPU313C-2PtP

–   Khối CPU tích hợp vào/ra số cũng như giao diện nối tiếp thứ hai

–   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh

–   Chức năng công nghệ

§   CPU 313C-2DP

–   Khối CPU tích hợp vào/ra số và giao diện truyền thông  PROFIBUS DP master/slave

–   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh

–   Phù hợp vói nhiệm vụ có chức năng đặc biệt

–   Kết nối vào ra phân tán

–   Chức năng công nghệ

§   CPU 314C-2PtP

–   Khối CPU tích hợp vào/ra số cũng như giao diện nối tiếp thứ hai

–   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh

–   Chức năng công nghệ

§   CPU 314C-2DP

–   Khối CPU tích hợp vào/ra số và giao diện truyền thông  PROFIBUS DP master/slave

–   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh

–   Kết nối vào ra phân tán

§   CPU 314C-2PN/DP

–   Khối CPU tích hợp vào/ra số, vào ra tương tự và chức năng công nghệ

–   Tốc độ xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động

–   Kết nối vào ra phân tán thông qua PROFIBUS và PROFINET

–   Có 2 cổng truyền thông PROFINET

–   Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET

–   Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển PROFINET IO thuộc bên thứ 3

–   Bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFINET

–   PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa

–   Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định

–   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS

2. MÔ ĐUN VÀO RA

§    Mô đun vào ra Số

–   Để thích ứng linh hoạt của bộ điều khiển với các nhiệm vụ tương ứng

–   Kết nối cảm biến số và cơ cấu chấp hành số

§   Mô đun vào ra Tương tự

–   Để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp với tín hiều quá trình tương tự

–   Để kết nối với cơ cấu chấp hành tương tự và các bộ cảm biến tương tự mà không cần khuếch thêm

§   Các mô đun đặc biệt

§   Mô đun Truyền thông

–   Để thay đổi dữ liệu thông qua kết nối điểm-điểm và hệ thống bus

–   Xử lí truyền thông thông qua kết nối điểm-điểm

–   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới giao diện AS-I

–   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới PROFIBUS DP

–   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới PROFIBUS FMS

–   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới mạng ethernet công nghiệp

§   Mô đun công nghệ

–   Mô đun công nghệ có khả năng giảm nhẹ công việc cho CPU trong nhiệm vụ chuyên sâu như đếm, định vị, kiểm soát…

3. NGUỒN CUNG CẤP

Nguồn 1 pha, 24VDC cho S7-300

4. PHỤ KIỆN:  Rail
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HOTLINE: 0933 975 389
TOP

>>LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI