ĐIỆN THOẠI 0933 975 389
VietpowerTech -LKP Clamping Elements Pneumatic Series LKP Zimmer Group Germany Viet Power
Mã SP: LKP Clamping El - Lượt xem: 167

LKP Clamping Elements Pneumatic Series LKP Zimmer Group Germany Viet Power

Nhà SX: Robot Epson VietnamDanh mục: Linear Clamping and Braking TechnologySP bán chạy, SP mớiLiên hệ: 093 39 75 389
THÔNG TIN SẢN PHẨM

LKP Clamping Elements Pneumatic Series LKP Zimmer Group Germany Viet Power

UBPS Series Clamping elements pneumatic Series UBPS Zimmer Group Viet Power

MBPS Series Clamping elements pneumatic Series MBPS Zimmer Group Viet Power

MKS Series Clamping elements pneumatic Series MKS Zimmer Group Viet Power

MKS2701-B Bộ Kẹp định tuyến Clamping Element Zimmer Viet Power

Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm Kẹp định tuyến chất lượng cao – Linear Clamping Element Zimmer sử dụng khí nén điều khiển. Sản xuất ở Đức với chất lượng gia công tuyệt vời.

Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm Kẹp định tuyến chất lượng cao – Linear Clamping Element Zimmer sử dụng khí nén điều khiển. 

 • Sản xuất ở Đức Make in Germany với hơn 20 năm kinh nghiệm chất lượng gia công tuyệt vời.
 • LKP Clamping Elements Pneumatic Series LKP Zimmer Group Viet Power
 • Khả năng để đóng (NC).
 • Đóng và dừng hành trình với áp lực, Độ bền cao. 
 • Thông số kỹ thuật cơ bản của Series LKP Zimmer Group Viet Power:
 • Thanh rail Loại phổ biến: 15 - 35 mm
 • Lực chịu đựng: 550-5400 N
 • Áp lực nhỏ nhất: 3 Bar
 • Áp lực tối đa: 6 Bar
 • Chu trình kẹp (giá trị B10d): lên đến 5 triệu lần.
 • Vận hành bằng khí nén.
 • Nhiệt độ hoạt động từ -10 đến +70 [° C]
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Order-No.    Holding force    Nominal operating pressure    Installation direction    

 • LKP1505AS2    550 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP1501AS2    550 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP1502BS2    550 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP2001AS2    850 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP2005AS2    850 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2014DS2    850 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2002BS2    850 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP2501AS2    1100 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP2505AS2    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2505BS2    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2502DS2    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2514DS2    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2504FS2    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2502BS2    1100 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3001AS2    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3005AS2    1800 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3001ES2    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3002BS2    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3004FS2    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3012FS2    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3014DS2    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3014ES2    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3501AS2    2500 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3505AS2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3501ES2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3502AS2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3502BS2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3503AS2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3504FS2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3505BS2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3510BS2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3512FS2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3514ES2    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP-NICHT-MOEGLICH                
 • LKP-TELEFON                
 • LKP3502DS2    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4501AS2    3500 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP4502AS2    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4502BS2    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4514ES2    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4505AS2    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4505BS2    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4504FS2    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4501ES2    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4503AS2    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4502DS2    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2014DS2-A    850 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2012FS2-A    850 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2005AS2-A    850 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2001AS2-A    850 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP2002BS2-A    850 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP5501AS2    4500 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP5502AS2    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5502BS2    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5510BS2    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5514ES2    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5505AS2    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5505BS2    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5512FS2    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5501ES2    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5503AS2    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2501AS2-A    1100 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP2502BS2-A    1100 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP2505BS2-A    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2502DS2-A    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2504FS2-A    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2505AS2-A    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP2514DS2-A    1100 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3004FS2-A    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3005AS2-A    1800 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3001ES2-A    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3001AS2-A    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3002BS2-A    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3012FS2-A    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3014DS2-A    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3014ES2-A    1800 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3505AS2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3502AS2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3502DS2-A    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3512FS2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3501AS2-A    2500 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP3501ES2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3502BS2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3514ES2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3503AS2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3504FS2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3505BS2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP3510BS2-A    2500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4505BS2-A    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4502DS2-A    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4501AS2-A    3500 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP4502AS2-A    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4503AS2-A    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4514ES2-A    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4505AS2-A    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4501ES2-A    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4502BS2-A    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP4504FS2-A    3500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5501AS2-A    4500 [N]    6 [bar]    from above    
 • LKP5505AS2-A    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5505BS2-A    0 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5503AS2-A    0 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5512FS2-A    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5501ES2-A    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5502AS2-A    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5502BS2-A    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5510BS2-A    4500 [N]    6 [bar]    from the front    
 • LKP5514ES2-A    4500 [N]    6 [bar]    from the front


MBPS3501GS1-02 Clamping And Braking Zimmer Group Germany Zimmer VietNam Bo Kep Thang Thanh Dinh Tuyen
MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

Hãy liên hệ với Việt Power hoặc hotline 0933 975 389 để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!

MBPS3501GS1-02 Clamping And Braking Zimmer Group Germany Zimmer VietNam Bo Kep Thang Thanh Dinh Tuyen

MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

Hãy liên hệ với Việt Power hoặc hotline 0933 975 389 để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!


Liên hệ Việt Power. Phone: +84-933975389
Email: vietpowertech@gmail.com
Website: http://vietpowertech.com/ 
https://www.zimmervn.com/
https://saigonautomation.net/

Giá trên website chỉ mang tính chất tham khảo.

HOTLINE: 0933 975 389
TOP

>>LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI